Kdy je třeba zavést CRM

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Nad implementací systému pro vztahy se zákazníky dnes již přemýšlí v menších firmách, u těch středních je to již samozřejmost.
I menší, zavedená firma s několikaletou tradicí se časem dostává do situace, kdy nemá dostatečně fungující či zautomatizované procesy, ztrácí přehled o tom, co dělají její obchodní zástupci a jaká je vlastně jejich aktuální pipeline. Dostává se do problému s cash-flow a pomáhá si úvěrem. Vedení firmy má jasnou představu o tom, kam firma směřuje a jaká je situace na trhu. Bohužel se, ale nedaří dosahovat očekávaných výsledků, a to především díky vysokým fixním nákladům, což firmu brzdí ve větších investicích do distribuční sítě či marketingu. Obchodní oddělení firmy nemá stanovená jasná pravidla či KPI, portfolio klientů se nijak „neopečovává“ a potenciální klienti se obchodníkům přerozdělují „bez pravidel“.
Pokud je Vám tato situace blízká, měli byste si položit tyto otázky:

  • máte pod kontrolou náklady na IT technologie – neplatíte zbytečně za licence, za které nemusíte platit?

  • řídíte aktivně svoje obchodní oddělení – mají Vaši obchodníci čas se skutečně věnovat obchodu?

  • pracujete se svým portfoliem efektivně – vyhodnocujete pravidelně interakce se zákazníkem a zaznamenáváte je do interních, vzájemně propojených systémů (CRM, DMS, office nástroje?)

  • netráví Vaši zaměstnanci čas zbytečně agendou, kterou můžete zautomatizovat?

  • jak pracujete se s vaším know-how, které jste pracně vybudovali – chráníte se proti ztrátám při odchodech klíčových zaměstnanců?


    Odpovědi na tyto otázky Vás jistě donutí k zamyšlení, že je na čase CRM systém zavést a předejít tak situacím způsobujícím chaos při práci s klientským portfoliem.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Napsat komentář