PRODEJ

Získejte údaje o potenciálních zákaznících

Na jednom místě budete mít kompletní informace o každém potenciálním zákazníkovi. Ty můžete různě kategorizovat a dále aktualizovat s cílem úspěšně je přeměnit na obchodní příležitosti.

Zvyšte svojí efektivitu pomocí automatizace

Výkonný modul workflow Vám umožní vytvořit obchodní logiku, která vyhodnocuje záznamy, jak jsou vytvářeny a aktualizovány a určuje, zda je třeba provést automatizovanou akci. Jak se Vaše podnikání rozrůstá, tak se stejně roste i množství dat, které je třeba sledovat. Workflow se stane dokonalým spojencem pro maximalizaci efektivity Vašich obchodních procesů.

Nejlepší CRM pro Váš obchod

se SuiteCRM získáte ten nejlepší přehled nad Vašimi potenciálními zákazníky, který Vám umožní rychleji získávat nové obchodní příležitosti a úspěšně uzavírat obchodní případy. Díky plné kontrole a možnosti automatizace nad Vašimi firemními daty bude pro Vás správa informací o klientech lehčí, přehlednějí, rychlejší a Vy můžete snáze dosahovat vyšších zisků.

Plná kontrola nad klientskými informacemi

SuiteCRM Vám umožní 360 stupňový pohled na obchodní data. Získáte jasný a ucelený přehled nad obchodnímy procesy. Na jednom místě naleznete přehled o všech klientech, kontaktech, otevřených i uzavřených obchodních příležitostech, včetně historie.
Budete mít bezpečnou kontrolu nad všemi informacemi, můžete sledovat a vyhodnocovat veškeré obchodní aktivity.
Snadno lze analyzovat efektivitu prodejního cyklu a výkonnost obchodníků. Tím můžete snížit délku trvání prodejního cyklu a zvyšovat obraty.

Prodejní analýza

Real Time dashboard Vám umožní vyhodnocovat obchodní procesy, analyzovat úspěšnost obchodních případů a získávat klíčová data o prodeji. Můžete snadno vytvářet vlastní reporty a přehledy.